MIU – metoda instrumentálního uvědomování

Jitka
|
|

„Nikdy bych nevěřil, že nějaké obyčejné spojování bodů mi přinese témata, která ve svém životě právě potřebuji řešit.“ Jaroslav T., klient

MIU je forma rozvoje kritického myšlení

Vychází z Feuersteinova instrumentálního obohacování, které je doplněno o velmi významný prvek nehodnotícího přístupu ke studentovi/klientovi.

Tato metoda je zaměřená jak na děti, tak na dospělé a akceleruje myšlení, zvyšuje efektivitu učení, naučí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce.

V současné době, kdy k nám přichází velké množství informací a věcí je spousta dospělých i dětí  zahlcených. To má někdy za následek, že nejsou schopni tyto informace strukturovat a vhodně organizovat, nedokážou využívat nabytých zkušeností a spojovat si jednotlivé souvislosti a informace.

Nemusí to však znamenat, že by tito jedinci nebyli inteligentní, je totiž dost pravděpodobné, že jejich kognitivní funkce (schopnost orientovat se ve světě) nejsou dostatečně rozvinuty, což může vést k neschopnosti promýšlet si své taktiky a strategie potřebné k řešení problémů a úkolů. Jednoduše řečeno, nedovedou si plánovat svou práci.

Tato metoda má několik stupňů, které jsou určeny pro děti předškolního a školního věku, teenagery, dospělé až po osoby vyššího věku.

Jak probíhá práce s MIU?

Certifikovaný mediátor (zprostředkovatel – lektor) pracuje buď s jednotlivcem, nebo skupinou a využívá tzv. instrumenty. Těch je dvacet a obsahují celkem 550 pracovních listů.
Každý z instrumentů je zaměřen na rozvoj konkrétních kognitivních (poznávacích) funkcí, jako je analytické vnímání, klasifikace, porovnávání, orientace v prostoru atd.  Práce s pracovními listy probíhá formou papír-tužka na cvičeních, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje. Úkoly rozvíjí verbální, matematické, logické i emocionální dovednosti.
Daný instrument se vždy vybírá v závislosti na potřebách klienta.

Důraz je kladen na:

 • Rozvoj řeči – systematicky se buduje a rozšiřuje slovní zásoba a zároveň se podporuje obsahově i formálně přesné vyjadřování.
 • Promyšlené a klidné řešení úkolů a s tím spojené i jednání dítěte, nebo dospělého. Dochází k uvědomění si dané činnosti, ponoření se do ní a zklidnění se, což napomáhá ke snížení hyperaktivity. Lektor – zprostředkovatel působí jako průvodce, který „žáka“ motivuje k práci tím, že poukazuje na to, že je schopný na aktivitě pracovat.
 • Nehodnocení, které vede k pocitu úspěchu a tím i k vnitřní motivaci. Celý proces je provázen otázkami, na které každý jedinec reaguje svým způsobem. Tím je vyloučena soutěživost a dostavuje se respekt k tempu každého jednotlivce.

Další přínosy:

– rozvoj kritického myšlení
– rozvoj abstraktního myšlení
– schopnost vyhledávat souvislosti
– schopnost sebereflexe

Přínos pro tým, nebo skupinu

Při práci ve skupině dochází ke vzájemnému sdílení přístupů a strategií (jak u dětí, tak u dospělých). Díky rozličným zkušenostem (kultura, sociálnímu prostředí) jednotlivých členů ve skupině dochází k různým náhledům na řešení úkolu, což podporuje toleranci k druhému a tím orientaci v osobním i společenském životě.
Sdílením ve skupině dochází právě k obohacování o nové zkušenosti a uvědomování si souvislostí.
Práce s touto metodou nastavuje dobré klima ve třídě, firmě, pracovním kolektivu apod.

MIU pro osobní rozvoj

Z mého pohledu tato metoda velmi efektivní a laskavá cesta osobního rozvoje vhodná pro širokou veřejnost – nadaným, handicapovaným, týmům i jednotlivcům. Je to cesta, která nás vede k uvědomování si vzorců, ve kterých fungujeme, a možnostech změnit je.

Kde se s metodou můžete v Liberci setkat?

Program pro firmy a společnosti – Zdravé klima na pracovišti

Příměstský tábor s angličtinou a FIE pro děti v Liberci.

Od září 2023 Přípravka pro předškoláky – Joyful Kids Club s FIE

Společně se společností iChange pořádáme:
kurzy rozvoje myšlení pro děti. (stránky iChange jsou právě v rekonstrukci, odkaz tu brzy najdete)

Jsem jedna ze dvou soukromých cerifikovaných mediátorek MIU a FIE v Liberci
a pokud vás metoda zaujala a chcete si ji nezávazně vyzkoušet, vyplňte mi prosím
formulář předběžného zájmu.
Jakmile bude stanoven termín a místo, budu vás kontaktovat.

Těším se na setkání.

Jitka

PS: Dovolím si tady sdílet pár bodů ze souhrnu reflexe účastníků kurzu FIE / MIU:

 • „FIE je jediná metoda, která se nedá vyvrátit, či zpochybnit, protože důkaz máme každý svůj. A když to někdo zapře, tak je to jeho téma.“ -Matyáš Melena
 • Poznání vlastních zádrhelů
 • Přenášení zkušeností do života
 • Poznaná schopnost udržet pozornost
 • Odstranění strachu z přijetí vlastní pravdy, hlavně ve chvíli, kdy to ostatní vidí jinak
 • Nový způsob chápání souvislostí
 • Svoboda, klid, bezpečí
 • Vyřešení vnitřního stresu
 • Zrcadlení vnitřních procesů a vzorců, které díky zvědomění můžeme začít ovlivňovat, měnit
 • Pokládání otázek sám sobě. Mám nějaký cíl? Musím ho naplnit? K čemu to je?…
 • Poznání, že i když si myslím, že chápu všechny úhly pohledu, vždy se objeví nový (může)
 • Schopnost dát druhému (dítěti) prostor pro emoce a jejich prožití, pojmenování, a také bezpečné prostředí a pomoc se v emoci neztratit
 • Umožnění (umění) napojit se na svůj vnitřní zdroj
 • Setřená kategorie Správně/špatně
 • Víra, že pro každého je cesta.
 • To, že mi něco nejde, není vždy nutně moje chyba.
 • NEHODNOCENÍ (a jak na něj)