Jazykový koučink

Je všeobecně známo, že člověk dosahuje lepších výsledků, když ví, že nad ním někdo bdí. Když ho někdo druhý motivuje, poskytuje zpětnou vazbu a případně dává vyžádané rady. Ví to nejen vrcholoví sportovci, úspěšní umělci, ale také ti lidé, kteří s koučováním už nějakou zkušenost mají.

angličtina jinak

Jak jazykový koučink funguje a v čem je jiný?

Stručně řečeno, kouč se zaměřuje na rozdíl mezi tím, jak člověk funguje teď a jak by chtěl fungovat v budoucnu. Toto je základní rys všech koučinků, životního, finančního, kariérového atd.

Zatímco cílem učení jazyka je zvýšit znalosti studenta, cílem jazykového koučinku je pomoci člověku cizí jazyk prakticky používat a uspět v reálných situacích.

Vaše znalost jazyka je rozhodující, ale využívání znalostí efektivně je jiná dovednost.

Každý, kdo studuje jazyk několik let a stále ještě nemluví, je ukázkou rozdílu mezi učením a koučinkem.

Zásady jazykového koučinku

Důraz je kladen na dosažení cíle, tedy na porozumění a mluvený projev.

Kouč je rovnocenný partner, pozorovatel, průvodce.

Materiály jsou vybrány dle studentových potřeb.

Pokrok je odehrává mimo učebnu.

Zabývá se všemi aspekty klientova učení.

Otázky/strategie samostudia a praktického využití.

Klient je veden k nasměrování vlastního učení.

Jazykový koučink je vhodný pro ty, kteří:

 • se nechtějí, nebo se nemohou účastnit skupinových kurzů,
 • chtějí postupovat vlastním tempem podleplánu ušitým na míru,
 • se potřebují připravit na interview v angličtině a nové zaměstnání.

Jak jazykový koučink probíhá

Nastartování

 1. Společně zhodnotíme celkovou úroveň vaší angličtiny – porozumění, mluvení, čtení a psaní.
 2. Odhalíme vaše silné a slabé stránky a posílíme motivaci.
 3. Zjistíme kam se chcete se svou angličtinou dostat.
 4. Společně nastavíme efektivní plán – kde, jak a s čím začít.
 5. Zjistíme, jak si osvojit účinné návyky a nastavíme brain-friendly learning proces (proces, ve kterém se váš mozek rád učí)

Takto probíhá první setkání, během kterého společně naplánujeme vaši cestu k vyšší úrovni vaší angličtiny.
Vy si určujete, co je pro vás vyhovující a já vás provázím, otevírám další možnosti a podporuji.
Úvodní schůzka obvykle trvá 60 až 90 minut.

Cesta

 1. Průběžně dostáváte materiály a odkazy na kvalitní zdroje a tipy pro samostudium.
 2. Vy na své angličtině pracujete samostatně a na společných setkáních si upevňujete nabyté dovednosti
 3. Průběžně se vracíme k nastavenému plánu a sledujeme váš posun. Plán je flexibilní a můžeme ho změnit podle vaší momentální potřeby.
 4. Získáte zpětnou vazbu a podporu.
 5. A hlavně konverzujete, posloucháte a trénujete vše, co potřebujete v k dosažení vyšší úrovně své angličtiny.

Setkání probíhají

osobně nebo online na ZOOM

1-2x týdně

trvají 60 nebo 90 minut

Můžete zakoupit lekce jednotlivě, nebo jako balíček dle dohody.

Cena

Úvodní setkání – nastartování (diagnostika, cíle a plán) 60-90 min. – od 1500
Pravidelné setkání o délce 60 min. –  900 Kč
Balíček 5 setkání 
po 60 min. (bez úvodního setkání)  4000 Kč

Úhrada balíčku je vždy předem, bezhotovostně na účet č. 2701045200/2010
Fakturu vystavím na základě dodaných fakturačních údajů.

Myslíte, že by vám jazykový koučink mohl pomoct? Napište mi a domluvíme si nezávazný 15minutový rozhovor nebo online setkání.

Podmínky lekcí

 • Co je dohodnuto, to platí
 • Když nesplním, co slíbím, nebo nezvládnu dorazit na hodinu a omluvím se pozdě, další hodinu neplatíte.
 • A obráceně, pokud nedorazíte a nedáte včas vědět, hodinu uhradíte.
 • Sice si mě platíte, ale je to na vás, do hlavy vám angličtinu nenaliju. Já vás navedu, podpořím, vysvětlím, ale do hlavy si ji musíte dostat sami.
 • Oprostěte se od toho, že to nejde. Musí vás to bavit a věřím, že bude.