Koučink

Cítíte chaos a potřebujete si udělat přehled ve svém životě. Nedaří se Vám udělat změnu ve svém životě, po které toužíte. Nevíte, kterým směrem se vydat dál, ať už v soukromí nebo v  kariéře. 

Máte pocit, že nic neumíte, že jste neschopná/ý, že nic nedokážete. Prostě máte nízkou sebedůvěru. Chcete to změnit k lepšímu, ale tápete?

Na změnu nemusíte být sami!

POskytuji koučink v těchto oblastech

Životní koučink

Nabízím životní koučink pro jednotlivce i skupiny.

Více o životním koučinku

Profesní koučink

Nabízím profesní koučink pro jednotlivce i týmy.

Více o profesním koučinku

Jazykový koučink

Nabízím jazykový koučink pro jednotlivce.

Více o jazykovém koučinku

Co vám může koučink přinést

  • poznání sebe sama,
  • náhled, porozumění a nalezení vlastního řešení situace,
  • zdolat strach a vnitřní pochybnosti,
  • zvýšit sebedůveru,
  • odstranit stres,
  • sladění osobního a pracovního života – Work-life balance.

Co můžete udělat hned teď?
Kontaktujte mě a domluvíme si 15 minutovou schůzku zdarma. Probereme co vás tíží a můžeme se pustit do akce.

Domluvit si 15min. schůzku zdarma

Efektivitu koučování podpoříte, když

  • přijímáte odpovědnost za svůj život,
  • naleznete motivaci a máte energii změnu učinit,
  • jste ochotný/á zkoušet nové věci a rozvíjet svůj potenciál.

Co je koučink

Koučink je v zásadě jednoduchý, nicméně kreativní proces, který vyžaduje otevřenost a disciplínu. Je to forma rozhovoru, kdy kouč volí vhodné otázky a tím vede koučovaného k uvědomění si situce a k získání nadhledu.

Koučování je zároveň proces osobního rozvoje, který podporuje dosahování stanovených cílů v osobním nebo profesním životě koučovaného.

Velmi silně vnímám toto propojení, protože pokud se „naladím“ na klienta, jsme jako vysílače na stejné frekvenci a můžeme jít opravdu do hloubky. Jako klient jste vnímán/a jako celek, se všemi jeho emocemi, pocity i úvahami.

Za svou dlouholetou praxi jsem se setkala s mnoha přístupy a metodami, ze kterých jsem si vybrala ty, které mi nejvíc sedí a s nimi pracuji, nebo využívám jejich prvky.

Kdo je kouč

Kouč je průvodce, který neradí ani nehodnotí. Kouč vám pomáhá vidět situaci ze širší perspektivy.
Během koučovacího rozhovoru vás kouč vede k uvědomění si všech souvislostí, zmapování možných rizik a k nalezení možností vlastního řešení.

Profesionální kouč vám zajišťuje bezpečné prostředí a při své práci dodržuje etický kodex, který je popsán v ICF (International Coach Federation) standardech etického chování.

Metody a přístupy v mém koučinku

Gestalt koučink

Gestalt přístup je založen na přítomnosti a přítomném prožívání. Klient se učí vnímat sám sebe a svou aktuální situaci.

Přítomnost nám dává největší sílu k tvořivosti. V přítomnosti jsme osvobozeni od strachů a dokážeme se svobodně rozhodovat a zároveň přijímat zodpovědnost za náš život. To je síla Gestalt koučinku – setrvání v přítomnosti a soustředění se na uvědomění klienta i kouče. 

V přítomném okamžiku jsme schopni převzít zodpovědnost za naše reakce a jednání. Být plně teď a tady nám dává energii a odvahu žít život naplno. Proto Gestalt kouč vnímá partnera jako odpovědnou bytost a hledá s ním co možná nejživější kontakt. Tvořivým způsobem spolu s klientem prozkoumávají situaci, důležitá témata a možné zdroje.

Montessori přístup

Metodu Montessori máme většinou spojenou s dětmi a ano – je to přístup, který nám rodičům pomáhá s přístupem a vzděláváním našich dětí. Pro mě symbolizuje motto: „Moje dítě, moje šance a cesta k mému lepšímu já.“ Tou cestou ještě procházím a jsem za ni vděčná.

Více o Montessori metodě

Montessori metoda ja založena na vnitřní potřebě člověka poznat to, co ho v dané oblasti a v danou chvíli zajímá. Hledá a objevuje souvislosti, čímž se učí celostně. Děti poznávají svět kolem sebe směrem od reálného k abstraktnímu. Od jednotlivých součástí k celku. Dospělí již celek znají, nicméně jim pomáhá poznat jednotlivé součásti a souvisloti. Poznatky M. Montessori potvrzuje i moderní neurověda.

Jste rodič? Montessori principy mohou být šance pro vás i pro vaše dítě. Procházíte stejnou cestou poznávání, nastavování hranic, komunikace. Je to krásná cesta osobního rozvoje.

Metoda Instrumentálního uvědomování a obohacování (MIU)

Jedná se o metodu, která rozvíjí kritické myšlení a celkově myšlení akceleruje. Zvyšuje efektivitu učení, učí pracovat s chybou, přinese radost a klid do naší práce. Eliminuje vnitřní stres a je vhodná jak pro děti, tak dospělé, jednotlivce i skupiny a týmy

Více o MIU

Neurolanguage Coaching® (NLC)

Metoda je založena na propojení jazykového vzdělávání s koučovacími modely a v tomto případě i s poznatky neurovědy (vědy o fungování mozku a lidské mysli).

Myslíte si, že by vám koučink mohl pomoct, ale máte dotazy, které potřebujete nejdřív zodpovědět?