VZDĚLÁVACÍ TROJNOŽKA

Jitka
|
|

Co si představíte pod pojmem VZDĚLÁVACÍ TROJNOŽKA?

Chci vám dnes ukázat něco naprosto úžasného. Víte, vzdělávání je jako trojnožka – potřebuje tři zdravé nohy, aby stála pevně na zemi. A když říkám nohy, nemyslím doslova nohy, ale tři klíčové součásti – rodič, dítě a učitel.

Našla jsem si definici, která popisuje trojnožka jako praktický předmět všední denní potřeby jako je např. stojan, držák, nábytkový díl, stativ apod.
Největší výhodou všech třínohých konstrukcí a pomůcek je jejich velká stabilita i relativně velká konstrukční tuhost i celková jednoduchost. Třínohý předmět se obvykle nemůže příliš viklat, kymácet či kolíbat. 

Stejné to je s vzděláváním. Když jsou všechny tři nohyrodič, dítě a učitel – funkční, může se dítě skutečně rozvíjet a učit se.

Rodiče jsou tou první nohou. Jsou jako kořeny stromu, který poskytuje pevný základ a podporu. Bez rodičů by dítě nemělo tu nejdůležitější podporu, kterou potřebuje.

Druhou nohou je samozřejmě dítě. Dítě je jako výhonky rostliny, které se snaží dosáhnout světla a růst. Bez dítěte by celý proces vzdělávání ztratil smysl. Je to ono, kdo se učí, objevuje a rozvíjí své dovednosti a talent.

A konečně, třetí noha – učitel. Učitel je jako strom, který poskytuje obraz růstu a rozvoje. Je to on, kdo vede a předává další vědomosti dítěti. Je to ten, kdo ho dále inspiruje a motivuje. Bez učitele by dítě nemělo tu správnou výzvu a podnět k učení.

Takže si představte, jak důležité je mít všechny tři nohy trojnožky silné a zdravé. Vzdělávání není jen o knihách a testech. Je to o tom, jak společně pracujeme, abychom dali dětem ty nejlepší předpoklady pro růst a úspěch.

Takže, rodiče, učitelé, lektoři, budujte ty pevné nohy, obohacujte se navzájem a pomáhejte dětem rozvíjet se. Buďte těmi, kdo jim ukáže cestu a kdo jim pomůže dosáhnout jejich snů. Protože vzdělání je klíčem k úspěchu a vy jste ti, kdo drží klíče.

Přestaňte si představovat, jak by to mohlo být a vyrazte do toho! Jste důležití a vaše práce je cenná. Dejte všem těm malým dětem možnost rozvíjet se a dosáhnout svého potenciálu. 

Společně můžeme změnit svět! 

Nevíte jak na to? 

Staňte se členy právě narozeného online Joyful English Family Clubu, nebo Teachers klubu, který je propojením podporujících dospělých a budování připraveného prostředí pro rozvoj vašich dětí nejen v angličtině.

Staňte se součástí komunity, ve které je podporována vzdělávací trojnožka DÍTĚ – RODIČ – UČITEL.

Preferujete setkání naživo?
Přihlašte se na srpnové offline WORKHOPY PRO LEKTORY.

Těším se na setkání.

Jitka

Sdílejte na sociálních sítích: